Ett muséum
På Hamnplanen hittar du Ola Ahls fiskebod som berättar om Kåseberga hamn genom tiderna.
OLA AHLS FISKEBOD
KÅSEBERGA FISKERI- OCH HAMNHISTORIA
Ola Ahls fiskebod är en sevärdhet i Kåseberga hamn. Där har Ove Söderling, som själv varit fiskare, samlat ett mycket personligt och unikt material om Kåsebergas och Kåsebergafiskarnas historia. Väggarna är täckta med tidningsklipp och bilder från hamnens långa historia. En del gamla fiskeredskap speglar också fiskets utveckling.

Muséet är öppet under dagtid på sommarhalvåret. Hänger flaggan ute så är muséet öppet. Välkommen in.

Under vinterhalvåret - 1 oktober-1 maj - är fiskeboden stängd. Men det går att ordna specialvisningar genom att kontakta Ove Söderling på 073-085 86 44