Varmt Välkomna

önskar vi alla våra grannar, vänner, besökare och andra som har Kåseberga varmt om hjärtat! Vi hoppas på ett gott år för boende såväl som besökare till vår vackra by.Vi har ett fullspäckat program med återkommande aktiviteter i Byahuset såsom Boule, Stickcafé, Yoga, Spelkväll, och Als RC fighters. Nya aktiviteter och intressanta föreläsningar står också på programmet liksom firande av de traditionella högtiderna. Det är ju vår by och vårt byalag så vi hoppas att ni medlemmar kommer med förslag om aktiviteter och förbättringar i byn.
Medlemsskapet kostar fortfarande 100:-/person/år eller 200:/familj/år och inbetalas till bg. 5067–9570. Ange namn, (Kåseberga) adress och mailadress så att vi kan hålla er informerade

 

Stort Tack

För alla bidrag till byalagets 50-årspresent. Vi fick 3.050 svenska kronor och det är vi mycket tacksamma för. Vi sade att vi skulle använda pengarna till ljudabsorbenter, men så blir det inte. För vi har sökt och fått 10.000: från Sparbankens Syds stiftelse, för att kunna förverkliga drömmen om ljudabsorbenter. Och det är på gång med hjälp av Jonas Mårtensson.

Pengarna vi fick i 50-årspresent ska istället användas till våra efterlängtade nya bord och stolar. Och det kostar ju mera, men det kommer byalaget att bekosta + de pengar som Jonas Mårtensson sponsrar med som tack för det arbete byalaget lägger för trivsel och gemenskap i byn.


Kommande aktiviteter

MIDSOMMAR vid Byahauset Fredagen 21 juni, kl 14 

Kom och fira MIDSOMMAR i Kåseberga Byahus trädgård fredag 21 juni kl.14.00 

Vi behöver hjälp med att klä midsommarstången kl. 11

Tack
Kåseberga Byalag

Byavandring i hamnen,  torsdag 11 juli, kl 17

En av årets mest uppskattade händelser !
BYAVANDRING med Jonas Wikborg
I år tar Jonas Wikborg med oss på en byavandring i hamnen.
Torsdagen 11 juli kl. 17.00 samlas vi på lilla piren i hamnen
och avslutar vandringen vid Byahuset, där det kommer att
finnas tid att prata med och ställa frågor till Jonas.
Byalaget säljer nygrillad korv och kaffe.
Varmt välkomna
önskar
Styrelsen i Kåseberga Byalag

STORT TACK

till alla er som kom och jobbade och slet på städdagen. Både byahus och trädgård blev, med förenade krafter, så himla fina och välvårdade!!

Och trevligt hade vi också med mycket prat och skratt. Fika hann vi också med och tack till Agneta för jättegoda smörgåsar och kakor!!


Återkommande aktiviteter
För detaljer och andra aktiviteter vänligen se kalendern nedan

YOGA

Onsdagar kl. 16.30-17.30, Byahuset. 

BOULE

Söndagar kl. 14 vid Boulebanan intill Bykrogen

Stick Cafe

Tisdagar kl. 14, Byahuset

ARCF Flygning

Lyssna till djungeltelegrafen i byn...

Hållbar Platsutveckling Kåseberga

"Kåseberga är unikt med stora säsongsvariationer. En liten åretruntboende befolkning kan åtnjuta en relativt hög säsongsbetonad servicenivå tack vare det stora antalet sommarboende och besökare. För allas trevnad måste dock boende och lokala näringsidkare engageras i framtida planeringsarbete och extra resurser tillföras under besökssäsongen alltmedan det unika byn har att erbjuda bevaras." Se mer på https://www.ystad.se/kaseberga

En rapport har framtagits med åtta prioriterade åtgärdsområden enligt nedan. Rapporten finns att ladda ner här: https://ystad.se/globalassets/dokument/lou/naringsliv/hallbarplatsutveckling_slutversion.pdf


Arbetsgrupp för hållbar turism i Kåseberga

Hur ska arbetet med hållbar turism i Kåseberga organiseras?

- En arbetsgrupp (green team) bestående av två representanter vardera från Byalaget, Företagarna och Ystad kommun är fokuspunkten för det framtida arbetet.

- Förslag om förbättringar i byn mottages gärna på mej: webbsidan@kaseberga.se eller genom att lägga förslag i brevlådan vid byahuset. 


Masterplan för turismen i Kåseberga

Hur ska turismen i Kåseberga utvecklas?


Analys av genomförda insatser i Kåseberga

Vad är resultatet av de insatser som gjorts i Kåseberga?


Turismens statistikbehov i Kåseberga

Finns det tillräckligt med statistik och data för turismen i Kåseberga, för att komma till praktisk användning?

- Arbetsgruppens kommun representanter samlar in statistik som underlag för ytterligare åtgärder. 


Marknadsplan för Kåseberga

Hur ska Kåseberga och dess upplevelser kommuniceras?


Hantering av besökarvolymerna i Kåseberga

Hur ska besökarvolymen och besökarnas beteende hanteras i Kåseberga?


Plan för minskad biltrafik i Kåseberga

Hur ska Kåseberga hantera utmaningen med volymen biltrafik i högsäsong?


Program för lokal nytta i Kåseberga

Hur ska turismen bidra med lokal nytta för invånarna i Kåseberga?


Företagsrådgivningar i Kåseberga

Hur får man med sig Kåsebergas företagare på hållbarhetsresan?


Informations- och besökarcenter i Kåseberga

Kan ett besöks- och informationscenter vara nyckeln till att lösa delar av Kåsebergas utmaningar?

Kontakta oss

Tidigare aktiviteter

Vårfest i Byalaget, fredagen 24 maj, kl. 18

Kom och ät lax med Kåseberga sparris och efterrätten Kåseberga Surprise i glada vänners lag.
Har ni hjälpt till att städa då har ni förtur.
Välkomna
Kåseberga Byalag

Föreläsning,  Lars Croné torsdag 16 maj  kl. 18.00

Lars Croné berättar sin historia i föredraget 
Från ”Krångede till Kåseberga” och den resan har tagit långa omvägar i bl.a. Asian.
Kom och lyssna
Vi bjuder på fika
Välkomna Styrelsen Kåseberga Byalag

Vårmarknad lördag 11 maj , klockan 11-16

Premiär för en vårmarknad på den stora gräsmattan efter parkeringen längs med Ales väg.

Här kommer att finnas såväl knallar som loppisar, så det blir en rolig och brokig marknad!

En del knallar har redan tackat ja, men här finns plats för många flera!!

Vill Du vara med, så kontakta antingen Jimmy Ahl jimmy.ahl@kaseberga-fisk.se

eller Ingegerd Råberg info@ggvision.se

Kostnad: 200:-/plats eller 250:-/plats med bord

VARMT VÄLKOMNA!


WiFi i Byahuset

Byalagets medlemmar kan gratis nyttja WiFi i Byahuset. Nätverket heter: ”Byahuset” och lösenordet är anslaget i Byahuset. Nycklar till Byahuset finns hos alla styrelsemedlemmar.

Protokoll från senaste styrelsemötet

Här kan Du läsa Byalagest styrelsemötesprotokoll.