Varmt Välkomna

önskar vi alla våra grannar, vänner, besökare och andra som har Kåseberga varmt om hjärtat! Vi hoppas på ett gott år för boende såväl som besökare till vår vackra by.Vi har ett fullspäckat program med återkommande aktiviteter i Byahuset såsom Boule, Stickcafé, Yoga, Spelkväll, och Als RC fighters. Nya aktiviteter och intressanta föreläsningar står också på programmet liksom firande av de traditionella högtiderna. Det är ju vår by och vårt byalag så vi hoppas att ni medlemmar kommer med förslag om aktiviteter och förbättringar i byn.
Medlemsskapet kostar fortfarande 100:-/person/år eller 200:/familj/år och inbetalas till bg. 5067–9570. Ange namn, (Kåseberga) adress och mailadress så att vi kan hålla er informerade

 

SANDRÅTTOR


har tyvärr valt att bosätta sig i Hobjersområdet ("Nybygget") och de ställer till mycket skada. De är enligt utsago väldigt goda grävare och kan ta sig in i princip överallt. Så…..var uppmärksam om det uppkommer plötsliga hålor eller annat som verkar skumt. Kontakta då Anticimex, så att vi får bukt med ohyran.


Kommande aktiviteter

Valborgsfirande på Egebjärskullen, 30 april.
Brasan tändes kl 20:30 


Baske för Valborg, lämna senast lördag 20 april
Byalaget tar emot "baske" på avsedd plats på
besöksparkeringen, bakom återvinningsstationen,
längst in till höger, INTE på IF Ales plan.
OBS! Endast grenar och kvistar.
EJ virke, stockar, lastpallar. Inga spikar eller nät.
När du lämnar grenar o kvistar kostar det enligt nedan.
Det som ryms i en personbil 30 kr
Bilsläp 50 kr
Traktorsläp 100 kr
Lastbil 200 kr
Lastbil med släp 400 kr
Vid betalning läggs pengarna i avsedd burk
eller betala med Swish till Byalagets Kassör.
Scanna QR-koden bredvid burken och fyll (endast) i
belopp.

Om frågor ring:
Bengt Anker 0411-527 100
Nisse 0722-293 587

Vårmarknad lördag 11 maj , klockan 11-16

Premiär för en vårmarknad på den stora gräsmattan efter parkeringen längs med Ales väg.

Här kommer att finnas såväl knallar som loppisar, så det blir en rolig och brokig marknad!

En del knallar har redan tackat ja, men här finns plats för många flera!!

Vill Du vara med, så kontakta antingen Jimmy Ahl jimmy.ahl@kaseberga-fisk.se

eller Ingegerd Råberg info@ggvision.se

Kostnad: 200:-/plats eller 250:-/plats med bord

VARMT VÄLKOMNA!


Återkommande aktiviteter
För detaljer och andra aktiviteter vänligen se kalendern nedan

YOGA

Onsdagar kl. 16.30-17.30, Byahuset. 

BOULE

Söndagar kl. 13 vid Boulebanan intill Bykrogen

Stick Cafe

Tisdagar kl. 14, Byahuset

ARCF Fygsimulator

Varannan Tisdag kl. 18, Byahuset

Hållbar Platsutveckling Kåseberga

"Kåseberga är unikt med stora säsongsvariationer. En liten åretruntboende befolkning kan åtnjuta en relativt hög säsongsbetonad servicenivå tack vare det stora antalet sommarboende och besökare. För allas trevnad måste dock boende och lokala näringsidkare engageras i framtida planeringsarbete och extra resurser tillföras under besökssäsongen alltmedan det unika byn har att erbjuda bevaras." Se mer på https://www.ystad.se/kaseberga

En rapport har framtagits med åtta prioriterade åtgärdsområden enligt nedan. Rapporten finns att ladda ner här: https://ystad.se/globalassets/dokument/lou/naringsliv/hallbarplatsutveckling_slutversion.pdf


Arbetsgrupp för hållbar turism i Kåseberga

Hur ska arbetet med hållbar turism i Kåseberga organiseras?

- En arbetsgrupp (green team) bestående av två representanter vardera från Byalaget, Företagarna och Ystad kommun är fokuspunkten för det framtida arbetet.

- Förslag om förbättringar i byn mottages gärna på mej: webbsidan@kaseberga.se eller genom att lägga förslag i brevlådan vid byahuset. 


Masterplan för turismen i Kåseberga

Hur ska turismen i Kåseberga utvecklas?


Analys av genomförda insatser i Kåseberga

Vad är resultatet av de insatser som gjorts i Kåseberga?


Turismens statistikbehov i Kåseberga

Finns det tillräckligt med statistik och data för turismen i Kåseberga, för att komma till praktisk användning?

- Arbetsgruppens kommun representanter samlar in statistik som underlag för ytterligare åtgärder. 


Marknadsplan för Kåseberga

Hur ska Kåseberga och dess upplevelser kommuniceras?


Hantering av besökarvolymerna i Kåseberga

Hur ska besökarvolymen och besökarnas beteende hanteras i Kåseberga?


Plan för minskad biltrafik i Kåseberga

Hur ska Kåseberga hantera utmaningen med volymen biltrafik i högsäsong?


Program för lokal nytta i Kåseberga

Hur ska turismen bidra med lokal nytta för invånarna i Kåseberga?


Företagsrådgivningar i Kåseberga

Hur får man med sig Kåsebergas företagare på hållbarhetsresan?


Informations- och besökarcenter i Kåseberga

Kan ett besöks- och informationscenter vara nyckeln till att lösa delar av Kåsebergas utmaningar?

Kontakta oss

Tidigare aktiviteter

Kåseberga Byalag 50 År, Kalas 22 mars, kl 18

Byalaget bjuder in till trerätters middag för medlemmarAnmälan senast 17 mars till agneta@lof-wahlgren.se 
Begränsat med platser.
"Först till kvarn" 
Hjärtligt Välkomna.
Bidrag till ljudabsorbenter för Byahuset mottages gärna.


Föredrag Emmy Abrahamsson, torsdag 15 feb, kl. 18

Succeförfattaren ifrån grannskapet kommer och berättar. Ja vem vet vad, kom och lyssna. (Foto: Emil Malmborg)

Gravarna, Föreläsning, 23 nov, kl. 18.00

Björn Hårdstedt berättar om Gravarna och en framarbetad rapport med förslag till våtmarkens framtid. Med denna kväll finns också den arbetsgrupp som satts ihop för att bevaka det fortsatta arbetet. Det blir en spännande redogörelse som börjar redan på 1600-talet fram till mötet dagen innan med kommunen och länsstyrelsen. Vad kommer att göras framöver för att rädda Gravarna som en spännande och vacker våtmark och ”vildmarkspark”?

Kåseberga Årets Ljusby under Österlen lyser, 3 nov

Kåseberga är årets ljusby. Med en inspirerande hamn och Ales Stenar ett av Sveriges största besöksmål bjuder Årets Ljusby på spektakulära förutsättningar för invigningen av årets Österlen Lyser. Den fantastiska miljön skapar möjligheter för arrangemang utöver det vanliga.
KÅSEBERGA – ÅRETS LJUSBY 2023
-EN MAGISK UPPLEVELSE!-
Kl.18.00 Samling vid P-platsen och utdelning av facklor.
Kl.18.15 Vi börjar vandringen mot Ales Stenar via Kosackstigen där vi upplever ett trolskt och spännande ljud- och ljusspel.
Kl. 18.45 Ales Stenar badar i ett magiskt ljus!
Kl. 19.15 Tomelilla Rockkör bjuder på medryckande musik och sång i hamnen.
Kl. 19.45 Favilla försätter oss i trans med sin eldiga show vid hamnplanen.
Tiderna är cirkatider.
Hela Kåseberga badar i ljus av 100-tals marschaller, belysta
träd, brinnande eldkorgar, ljusspel, tänt segel m.m.
Våra restauranger har öppet hela kvällen och erbjuder spännande mat, verksamheterna i hamnen liksom den på Kasevägen har också öppet liksom Bykrogen där det är PUBafton.
VARMT VÄLKOMNA ATT DELTAGA I
INVIGNINGEN AV ÖSTERLEN LYSER!!

WiFi i Byahuset

Byalagets medlemmar kan gratis nyttja WiFi i Byahuset. Nätverket heter: ”Byahuset” och lösenordet är anslaget i Byahuset. Nycklar till Byahuset finns hos alla styrelsemedlemmar.

Protokoll från senaste styrelsemötet

Här kan Du läsa Byalagest styrelsemötesprotokoll.